Loading...
Om oss2019-03-05T17:14:10+02:00

Om oss

Historik och vision: Tre Kotor Naprapatmottagning har successivt vuxit i kvadratmeter, besättning och fortsätter växa i erfarenhet och kunskap. Kliniken grundades av naprapaterna Björn Jönsson och Linus Malmsten som båda är legitimerade naprapater av socialstyrelsen och som vardera har över 15 års erfarenhet i yrket.

Efter önskemål ser vi till att med professionell expertis och bästa tillgängliga kunskap möta efterfråga med ett korrekt och uppdaterat tillvägagångssätt, där fokuset alltid är på patienten. Genom en konkret diagnos, behandling och rådgivning vi vill att du som patient ska uppleva en märkbar förändring och förbättring när du varit hos oss.

Möt våra duktiga Naprapater!

Björn Jönsson

Björn Jönsson är legitimerad naprapat och elittränare. Han har vidareutbildat sig mycket på STAC i Ronneby för att fördjupa sig i träning och kost. Björn ser alltid till helheten i sina klienter för att de ska bli så bra som möjligt. Han har tidigare arbetat med att hjälpa två olika landslag, Ultimate Frisbee och Damkronorna på så väl världsmästerskap som träningsläger. När han inte jobbar så tävlar han själv aktivt inom segling.

E-post: bjorn@trekotor.se

Anton Ruthberg

Anton Ruthberg är utbildad naprapat vid Naprapathögskolan i Stockholm. Han undersöker, diagnostiserar och skapar en kontext kring Din smärtproblematik som gör att du förstår den bättre. Med en helhetssyn av varje individ skapar ni gemensamt en framgångsrik plan. Anton har tidigare varit naprapat för FC Djursholm samt varit involverad i forskningsprojekt om fotboll på Karolinska Institutet. När det gäller sin egna träning är Anton mångsysslare men har tidigare tränat mycket kampsport.

E-post: anton@trekotor.se

Jonathan Cederholm

Jonathan Cederholm är utbildad naprapat vid Naprapathögskolan i Stockholm. Han riktar in sitt arbete utifrån dina mål och ambitioner med fokus på hållbarhet över tid. Jonathan ger dig en behandling utformad och individanpassad efter just dig. Tillsammans skapar ni rätt förutsättningar för att nå dina långsiktiga mål. Självklart är träning ett naturligt inslag i rehabiliteringen. Välkommen!

E-post: jonathan@trekotor.se

Linus Malmsten

Linus Malmsten (sjukskriven) är legitimerad naprapat med ortopedmedicinsk utbildning, OMI basic exam (Ortopedic Medicin International Examination). Han har akupunkturutbildning från aku-syd och han har även fördjupat sig i ”Metabolic Typing”, redskapen vi använder till en individuellt anpassad kosthållning. Linus är också Exercise Coach, utbildad av Chek Institute, vilket gett honom kunskaper i att utvärdera klienters hållning, hur mycket träning deras kroppar behöver och vilken typ av träning som passar för just dem. Det innebär att Linus har kunskaper i att anpassa ett träningsprogram till människor med långvariga smärtor i rygg, nacke och axlar såväl som till en idrottare som vill förbättra sin prestationsförmåga.

E-post: linus@trekotor.se

INTEGRITETSPOLICY FÖR TRE KOTOR:

I enlighet med EUs dataskyddsförordning, GDPR, har vi på Tre Kotor naprapatmottagning upprättat ett styrdokument och en policy gällande vår hantering av personuppgifter. Vi lyder under Patientdatalagen och har därmed skyldighet att upprätthålla journaler med personuppgifter, dock under sekretess, vilket betyder att vi måste spara uppgifter/journaler på ett säkert sätt (via en krypterad molntjänst) under hela vår verksamhetstid plus 10 år efter en eventuell avyttring av verksamheten. Vi sparar alltså enbart information av väsentlig art. På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av ett externt system (via en krypterad molntjänst). Vi kommer även att fråga (vid ert besök hos oss) efter samtycke rörande mejlutskick (exempelvis informationsmejl) samt för att få dela er journal med kollegorna (praktiskt om ni går till olika terapeuter). Vi kommer också att behöva fullmakt från er om vi (i samförstånd med er) har önskar få ta del av eventuella tidigare röntgenbilder.